Go to Top

Saç Ekimi

Şurada Paylaş:

Saçlar ve onlara verilen şekil kişinin kendine özgü belirlediği bir imajdır. Bu nedenle saçların varlığı herkes için erkek veya kadın fark etmeksizin çok önemlidir. Saç kaybı durumunda onu önleyebilmek veya dökülen saçları geri getirmek yıllardan beri estetik cerrahinin uğraştığı önemli konulardandır.  İlk yöntemlere bakılırsa bu uğraşta bayağı yol kat edilmiştir. İlk yöntemlerdeki ameliyat sonrası acı, saç köklerin alındığı bölgedeki iz, düşük başarı oranı, bu işlemin güncel teknoloji ile, ehil ve güvenilir ellerde yapıldığında artık söz konusu değildir.

Saç ekimi her ne kadar ayaktan tedavi gibi gözükse de detaylı ve uzun süren ve uzmanlık gerektiren bir operasyondur. Maksimum sonuç, tüm bu detayları yerine getirmek ve hastanın emeğini boşa çıkarmamak tabi ki cerrahi konseptine sahip uzman hekim tarafından yapıldığında elde edilir.

İşlem lokal anestezi ve derin sakinleştirici altında ve ameliyathane ortamında yapılır özel cihazlar ile ense veya kafa arkasından kıl kökleri seçilerek alınıyor ve eskisi gibi saçlı deriden şerit halinde doku çıkarılmaz. Daha sonra çıkarılan kökler planlanan alıcı bölgeye nakledilir. Her işlem de 2000-6000 arası kök nakledilebilir.

İşlem sonrası hasta aynı gün taburcu edilir. Alın ve göz kapakları ve çevresinde ödem oluşmaması için hastalar sporcu hedbandı kullanır. Birinci haftanın sonunda verici bölgedeki delikler iz bırakmadan iyileşir ve hasta düş alabilir. 3.haftada nakledilen saçlar dökülmeye başlar fakat bu geçici bir durumdur ve nakledilen köklerden yeni saçlar 3-6 aya sonra çıkmaya başlar.

Karşılaşılabilen sorunlar (olması gerekenden fazla kök kaybı, enfeksiyon, verici bölgede iyileşme sorunları) genellikle uygulama hatalarından kaynaklanmakta olup yöntemin doğru yapıldığında nadiren görülür.

Sonuçlar kalıcı olup bazen maksimum sonucu elde etmek için birden fazla seans uygulamak gerekebilir.

Gönder