Go to Top

Kaş Kaldırma

Şurada Paylaş:

Kaşlar duygularımızı ifade edebileceğimiz yüzümüzdeki en etkin simgelerdir. Kelimelere gerek kalmadan sadece kaşlarımızı kaldırdığımızda hayret ettiğimizi herkes anlar ya da sinirlendiğimizde veya üzgün olduğumuzda kaşlarımız halimizi açıkça ortaya koyarlar. Kaşlar da yüzümüzün diğer bölgeleri gibi, hatta diğerlerine göre daha fazla, yıllardan ve yer çekiminden etkilenirler. Yılların dokunuşunu yok etmek ve kaşların eski konumuna getirmek için farklı cerrahi veya cerrahi dışı uygulamalara başvurulabilir.

Kaş kaldırma yöntemleri botox enjeksiyonu gibi basit girişimlerden şakak ve alın germe ameliyatlarına kadar değişken bir spektruma sahiptir.

Kas kaldırma ameliyatı genelde kaşın çevresindeki dokuları da içine alan ameliyattır ve şakak germe veya alın germe ile birlikte yapılır. Ayrıca bazen göz kapağı ameliyatlarında kaş kaldırma ameliyatı eş zamanlı yapılmalıdır. Seçilen yönteme göre lokal veya genel anestezi uygulanır.

Ameliyattan sonra hasta aynı gün taburcu edilir. Kaş askılarında ve şakak germe ameliyatından sonra şişlik oluşmaz. Alın germe ameliyatında alında ve göz çevresinde şişlikler olabilir fakat herhangi bir sorun oluşturmaz ve beklenen bir durumdur. Bu şişliklerin çözülmesi 3 hafta sürebilir. Hastalar 3 ay boyunca güneşten korunmalılar.

Karşılaşılabilen sorunlar arasında en önemlisi kalıcı kaş hareketlerinin kaybıdır fakat çok sık görülmeyen bir durumdur. Geçici felçler alın germe ameliyatından sonra görülebilir.

Sonuçlar kaş askıları için kalıcı değil ve en fazla 1 yıl etkisini sürdürür. Alın germe sonuçları uzun sürdüğünden kalıcı sayılır.

Gönder