Go to Top

Çene Ucu Estetiği

Şurada Paylaş:

Çene ucu yüz oranları ölçümleri için belirlenmiş temel noktalardan biridir. Çene ucunun konumu tek başına değerlendirilmemeli ve her zaman alt çenenin konumu ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu amaç için sefalometrik ölçümler, çekilen belirli kafatası radyografiler üzerinde uygulanır, alt ve üst çenenin konumu değerlendirir. Bu ölçümler ortognatik cerrahinin temelini oluşturur. Ancak bu değerlendirmeler doğrultusunda müdahale planlanır. Fakat çok seçili durumlarda hastanın böyle bir majör ameliyatı kabul etmemesi ve sadece çene ucuna müdahale edilmesi isteği üzerine yalnızca çene ucu şekline müdahale edilir. Müdahaleler dolgu enjeksiyonunu, protez yerleştirme ve osteotomi olarak üç farklı gruba ayrılır.

Gönder